VELKOMMEN

Velkommen til Rosenbakkens Grundejerforenings hjemmeside.
Hjemmesiden har eksisteret siden 2007,
med det formål at formidle nyttige informationer til nye og eksisterende grundejere.
 
Udviklingen af  hjemmesiden en "løbende proces". Vi tager derfor gerne imod ris eller ros, samt gode ideer til indhold og links kontakt
 
 
 

INFO

NY GRUNDEJER  klik her
  
LUFTFOTO  klik her
 
Grundejerforeningens vedtægter, servitutter, referater mv. findes i
"arkivet" klik her
 
Foreningskontingent klik her
 
PROVAS - Afhentning af husholdningsaffald sker torsdag i lige uger
 
PROVAS - Information om genbrugssystem samt kalender (afhentningsdage)
 
PROVAS - Genbrugspladsens åbningstider klik her
 
PROVAS - Yderligere information vedr. affald, vand eller spildevand klik her
 
Vejen til godt "Godt naboskab" :-) klik her
 
Tyverier klik her
 
Problemer med husmår. Råd og vejledning klik her

SIDSTE NYT

Generalforsamling d. 12/4 19.30
Generalforsamlingen gennemføres
torsdag d. 12. april kl. 19.30 2018
Haderslev Golfrestaurant
Viggo Carstensensvej 1
6100 Haderslev.
 
 
Skt. Hans bål ved søen 23/6 kl. 21
Som sædvanlig inviteres alle husstande til
Skt. Hans Bål 
ved søen, fredag den 23. juni 2017
Arrangementet starter Kl. 21.00
hvor grillen er varm og foreningen
er vært ved en vand, øl eller et
glas vin og et par ringridere med brød.
Bålet tændes ca. kl. 21.45.
Vi håber at rigtig mange beboere fra
"Vænge og Bakke" vil støtte op omkring
arrangementet og at vejrguderne så
samtidig serverer en god og lun
sommeraften til os alle.

Invitationen runddeles ikke i de fysiske
"postkasser", og ikke alle husstande
følger foreningens nyheder via vor
hjemmeside og Facebook-gruppe.
Derfor bedes alle lige hjælpe med at
minde naboer og genboer om dette
Skt. Hans arrangement,-
så ingen glipper muligheden for hygge
og samvær ved bålet.

På gensyn ved søen.

Hilsen

Bål- og pølseudvalg 2017
Hansen, Friis og Johansen
 
 
 
Referat, regnskab og budget
Referat fra generalforsamlingen
d. 29/3, samt regnskab og det 
nye budget kan nu findes under
"Arkiv" i bjælken for oven.
 
 
Generalforsamling
d. 29. marts kl. 19.30
i Haderslev Golfrestaurant

Der er lagt indkaldelser ud i alle postkasser i dag
(4/3 2017)
 
 
Overfladebehandling af Grundejer-
forenings sidste etape forventes
udført uge 33 - 2016.

Berørte arealer

· Stamvejen Rosenvænget

· De 3 Rosenvænget stikveje mod nordvest
( vængerne 1-17, 19-35 og 37-61)

Arbejdet var planlagt til udførelse i 2017, men pga.
tiltagende nedbrydning af primært stamvejen
Rosenvænget har Bestyrelsen valgt at fremskønne
det til indeværende år.

Overfladebehandlingen af ovennævnte arealer bliver
ligesom de øvrige arealer som Grundejerforeningen
fik udført i 2008 og 2011 samt som Haderslev
Kommune Vej og Park tidligere har fået lavet på
deres nederste del af Rosenbakken stamvejen.

Proceduren var dengang og bliver nu, at der
udsprøjtes et miljørigtig bindingsmateriale på
vejene hvorefter der udlægges 2/5 mm stålslagger –
Afvigelse fra tidligere er, at stålslagger på
Rosenvænget stamvejen efter anbefaling og
vejledning fra de bydende entreprenører udlægges
lidt større. (5-8 mm stålslagge) – Entreprenørens
begrundelse for større slagge er Stamvejens
aktuelle tilstand samt mulig levetidsforlængelse
af overfladebehandlingen.

Den Entreprenør der var mest fordelagtig denne
gang er – Dansk Overfladebehandling (DOB).
– hjemmeside www.dob.dk

Som tidligere, vil der det første år være løst slagge
overskudsmateriale på vejene. Efter ca. 1 år
(Når slagger er kørt fast) fejes og suges disse op.

VIGTIG meddelelse til berørte grundejere –
Når stålslagger er udlagt kan vejene tages i brug –
Dog skal man de første 3 dage være særlig
opmærksom på, ikke at dreje i rattet uden bilen er
i bevægelse (Undgå vridemærker i overflade).
Erfaringsmæssigt vil små vridemærker i
overfladebehandlingen ikke helt kunnet undgås,
men overfladen er særlig følsom i starten.

NB.: Der vil senere komme infosedler rundt til
berørte grundejere med endelig opstarts
tidspunkt og forventet forløb.

Er der spørgsmål til ovenstående kan
Anders Hansen –
Rosenbakken 77 kontaktes
(Mobil 51543041 – mail acmhansen@gmail.com)

Med venlig hilsen
Grundejerforeningens Bestyrelse
 
 
Vedligeholdelse af 
de grønne arealer

Bestyrelsen har i løbet af sommerne sat 
forskellige projekter igang for at vedligeholde
området ved søen.

Skråningen længst mod vest blev klippet
(eller slået) til Sankt Hans aften, således
publikum kunne stå nogenlunde ”på fast grund”
ved bålet. Søndag d. 3/7 blev lidt mere af
skråningen klippet, men i denne omgang vil
der ikke bliver klippet yderligere
på den vestlige del.

Med hensyn til skråningen længst mod
vendepladsen (den østlige del), skal den
formentlig klippes nogle gange endnu,
idet der er et temmelig stridsomt
brombærkrat, der skal væk.
Gartneren, som grundejerforeningen bruger,
mener, at det kan komme på tale at anvende
”skrappere midler” til krattet –
eventuelt sprøjte det ned – for det er svært at
have med at gøre. Vi får se.
Når krattet så er ”slået ned” vil der på sigt blive
lavet en sti, som forbinder stien, der går ned
mellem RB 72 og RB 74 og den eksisterende
sti på østskråningen. Stien vil komme til at gå
lige forbi det selvsåede valnøddetræ, som
også er blevet klippet til, så det ligner et træ
(hedder måske at styne træet).

Mellem boldbanen og stien var der nogle
hybenbuske (Rosa Rogusa), der nu er fjernet.
Dette ikke mindst til glæde for børnene for at
genetablere kælkebakken fra vendepladsen
og ned over skråningen og videre ud over boldbanen.

Så er der bænken ved søen, og bænken
skal udskiftes. Når vi så har fået den nye bænk,
er det planen, at stykket mellem bænken
og søen klippes ned (og holdes nede),
således der bliver frit udsyn ud over søen
og marken, når man hviler sig på bænken.

Vi har stadig et hængeparti med hensyn til
de mange pil ved østenden af søen –
på sigt skal de også væk. Når det er sket,
skal pilene rundt om hele søen hele tiden holdes væk.

Kæmpe Sankt Hans fest

Det sker naturligvis torsdag den 23. juni 2016

 
 
 
 
 
 
 
 
fra kl. 21:00 - og bålet tændes kl. 22:00
Har du allerede set det store bål, der er gjort klart?

Vi håber, at rigtigt mange fra både Vænget og Bakken
vil støtte op om arrangementet -
Grundejerforeningen er vært ved en vand, en øl
eller et glas vin og et par ringridere med brød.
Vi håber også, at vejrguderne er med os. Skulle det
imidlertid regne så meget, at vi ikke kan holde gang
i grillen, dropper vi grillpølserne.

Så inviter naboerne med, og mød talstærkt frem.

 

Regnskab, budget og
referat fra
generalforsamling

Referat fra grundejerforeningens generalforsamling

kan nu findes ved at klikke på arkiv 
i den øverste bjælke her på siden.

Samme sted findes også regnskabet fra 2015
og budgettet for 2016. 
De kan også findes her

P
apirerne bliver ikke omdelt af bestyrelsen.
Hvis det giver problemerkan man henvende
sig til et bestyrelsesmedlem for hjælp.
 

Indkaldelse til
generalforsamling

Onsdag d. 13. april 2016 kl. 19.30 i Golfrestauranten,
Golfklubben, Haderslev.

Indkaldelsen er trykt og lagt i alle postkasser på
Rosenbakken og Rosenvænget.
Den kan også hentes her


Parkering på

Rosenbakken
og Rosenvænget

1. Det er ikke tilladt at standse eller parkere med hele
eller dele af bilen på fortovet.
2. Bilen må maksimalt have halvdelen inde på et
græsareal ved vejen.
 
Her under er et link til Haderslev Kommunes vejledning
om standsning og parkering.

 

Link til Infografik om
Håndværkerfradraget

 
Vi har fået en henvendelse fra interesseorganisationen
3byggetilbud.dk.
De har lavet en hjemmeside med fin infografik,
der forklarer om håndværkerfradraget.
Linket kan fremover findes under links på hjemmesiden.
 

 

 

NABOHJÆLP
FOREBYGGER
HVERT 4. INDBRUD !!

 
På den ordinære generalforsamling i april 2015 havde
bestyrelsen inviteret specialkonsulent Christian
Østergaard fra Det Kriminalpræventive Sekretariat
ved politiet i Syd- og Sønderjylland. Blandt mange
elementer i hans indlæg opfordrede han medlemmerne
til at oprette sig i Nabohjælp for på den måde sammen
at forebygge indbrud og øge trygheden i vores
nærområde.
Undersøgelser har vist, at Nabohjælp forebygger
hvert 4. indbrud. Nabohjælp er en effektiv måde at sikre
din bolig mod indbrud på. Og jo bedre man organiserer
sig i nabohjælpen, des mere effektiv er den.
I en naturlig forlængelse af Christian Østergaards
opfordring, har bestyrelsen derfor indkøbt og opsat
2 Nabohjælp-skilte ved henholdsvis Rosenvængets
og Rosenbakkens udmunding i Lænkebjerg.

Nabohjælp virker bedst, hvis man ikke er for mange
i gruppen – bedst med 10-12 stykker.
Derfor er det bestyrelsens opfordring, at vængerne
går sammen og melder sig til hos Nabohjælp.
www.nabohjælp.dk
 

Rosenbakken Haderslev
er kommet på Facebook

En grundejer har bedt os om at lave et sted
på hjemmesiden, hvor grundejere og beboere
på Rosenbakken og Rosenvænget kan
udveksle holdninger om alt vedrørende
grundejerforeningen.

Måske søger du andre forældre på vejen,
til at lave en ny legeplads sammen?

Måske vil du gerne sørge for at vi alligevel
får et Skt. Hans arrangement i år?

Måske søger du ligesindede til motionsture,
en strikkeklub, ølbrygning, nabohjælp eller
andet godt, så opret en begivenheder
Facebook-gruppen "Rosenbakken Haderslev".

Det er en lukket gruppe. Så du skal have en
invitation fra et andet medlem.

Kender du ingen i gruppe, kan du skrive dit navn
og din adresse i en e-mail til njm@njm.dk så skal
jeg sørge for at invitere dig. 

MVH Niels Jørgen Fig /bestyrelsen

SPAR PÅ ENERGIEN

Følg med i dit elforbrug klik her
 
Spar Energi - klik her
Niels Jørgen Fig