Arkiv / Velkommen i Grundejerforeningen

Velkommen i Grundejerforeningen

Det glæder os at byde jer velkommen som grundejer og nabo i vores Grundejerforening.

 

Som ejer af et hus i området, er du medlem af Rosenbakkens Grundejerforening.

Medlemskabet er en tinglyst forpligtigelse, der samtidig giver dig mulighed for at påvirke udviklingen i vores nærmiljø.

 

Foreningen blev grundlagt først i halvfjerdserne og er med årene vokset, så den i dag tæller 162 grundejere.

 

Grundejerforeningen råder over dejlige  naturskønne fællesområder, der består af en sø, boldbane, bålplads samt legeområde med gynger (Se luftfoto).

 

Foreningens bestyrelse arbejder for medlemmernes interesser og selvfølgelig med foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger som rettesnor. Bestyrelsen søger at løse ønsker fra medlemmerne og sørger for vedligeholdelse af foreningens fællesarealer, veje og fortove samt at der sneryddes på områdets private veje. Der arrangeres desuden 2 årlige sammenkomster – Grøn lørdag og Sankthansbålet.

 

Vedligeholdelsen af de private veje udføres efter gennemgang og aftale med entreprenør. Budget vedtages på den årlige generalforsamling.

 

Hække og træer mod vejen skal holdes af grundejeren, så hele fortovet og græsrabatten er frit. Skader på fortove og kantsten bedes meddelt til bestyrelsen, som vil sørge for at retablering bliver udført.

   

Snerydning af de private veje er grundejernes opgave. Foreningen har derfor aftalt fælles snerydning med en entreprenør og opkræver afgiften sammen med foreningskontingentet. Uanset vejens status, offentlig eller privat, har den enkelte grundejer ansvaret for renholdelse, snerydning og evt. grusning af eget fortov / græsrabat.

 

Provas står for alt affaldshåndtering i kommunen. 
Haveaffald og storskrald afleveres på kommunens ressourcecenter.
Udover ovenstående afhenter genbrugspladen på udvalgte dage småt genbrugsaffald.
For yderlig affaldsinformation henvises til div. links på hjemmesidens forside