Arkiv / Foreningskontingent

Foreningskontingent

 
Det årlige foreningskontingent til Grundejerforeningen  reguleres løbende, der henvises her til gældende budget - Spørgsmål til budget og evt. fremtidige reguleringer kontakt venligst foreningens kasserer.
Kontingentet opkræves en gang årligt (i maj). Evt. reguleringer besluttes ved den årlige generalforsamling.

Kontingentet dækker pasning og vedligeholdelse af foreningens veje og fællearealer samt udgifter til div. arrangementer, forsikringer mv.

 
Link til arkiv klik her