Bestyrelsen

Formand:                                                       Kasserer:
Claus Duus Hald                                             Lars Friis
Rosenbakken 99                                             Rosenbakken 73
Tlf: 23 26 35 62                                               Tlf: 24258374
clausduushald@gmail.com                             friis.haderslev@gmail.com
 
Sekretær og webmaster:
Morten Elmelund
Rosenbakken 44
Tlf: 31700598
elmestyrer@hotmail.com
 
Bestyrelsesmedlem:                                  Bestyrelsesmedlem:
Anders Hansen                                            Hans Michael Nielsen
Rosenbakken 77                                          Rosenbakken 30
Tlf: 51 54 30 41                                            Tlf: 74531011
acmhansen@gmail.com                               rb306100@gmail.com
 
 
Revisorer:                                                           
Christian Christensen                                       Holger Andersen
Rosenbakken 51                                              Rosenbakken 4
Tlf: 74520352                                                   Tlf. 74527060
 
 
 
 
 
Morten Elmelund